About / Про наукову діяльність


TNL

Лактіонова
Тетяна Миколаївна

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, редактор і відповідальний секретар редакційної колегії збірника "Агрохімія і ґрунтознавство":
(1) діючий сайт збірника "АіҐ":
http://agrosoil.yolasite.com
(2) новий сайт збірника "АіҐ" (в процесі розробки):
http://agrochemsoilsci.org
  
E-mail: tnlaktionova@ukr.net, Dr. Laktionova T.N.
Tel.: +38057-7041665.
Address: National Scientific Centre "Institute for Soil Science and Agrochemistry Research n.a. O.N. Sokolovsky", 4 Tchaikovsky St., 61024, Kharkiv, Ukraine


  

Досвід роботи:
 1980–1983 Навчання в аспірантурі при ННЦ «Інституті ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» (ННЦ ІГА) (Харків). Кандидатська дисертація: Вплив тривалого застосування органічних добрив на гумусовий і структурний стан чорнозему типового Лісостепу України (1986).
 1983–1996 Старший наук.співробітник лабораторії геоекофізики грунтів ННЦ ІГА імені О.Н. Соколовського
 1996–2008 Завідувач лабораторії геоекофізики грунтів ННЦ ІГА імені О.Н. Соколовського
 З 1998 р і до цього часу Відповідальний секретар і редактор міжвідомчого тематичного наукового збірника «Агрохімія і ґрунтознавство»,
 З 2008–до цього часу Старший наук.співробітник лабораторії геоекофізики ґрунтів ННЦ ІГА імені О.Н. Соколовського
  
Keywords: Структура ґрунту; фізична якість ґрунту; база даних властивостей ґрунтів України; геоінформаційна система; електронне картографування властивостей ґрунтів; закономірні зв’язки фізичних властивостей та екологічних функцій ґрунту; термінологічний словник з ґрунтознавства.


  
Напрями досліджень та основні наукові надбання. Під її керівництвом було створено базу даних властивостей ґрунтів України, доповнену параметрами клімату і інших факторів ґрунтоутворення. База даних використовується у наукових роботах лабораторії з пошуку географічних закономірностей властивостей ґрунтів України, з метою аналітичного оцінювання та картографування взаємозв’язків між властивостями ґрунтів та іншими екологічними факторами, що формують поняття якість ґрунту. Структуру і конструктивні особливості бази даних викладено у двох монографіях (2010, 2012), що є посібниками для створення нових ґрунтових баз даних. Досвід використання української бази даних ґрунтів застосовано у міжнародних наукових проектах, в тому числі, зі створення міжнародних ґрунтових баз даних. Одна із них – база даних деградації ґрунтів за методикою SOTER (2000) з метою районування території кожної країни Європи за 17 видами деградації, інша – Європейська база даних EU-HYDI (2013), що містить відомості про гідрофізичні властивості ґрунтів. За грантом міністерства науки створено єдину базу даних властивостей ґрунтів України, Росії і Білорусі (2012).
 Одним із основних напрямів наукового застосування ґрунтової просторово орієнтованої інформації є створення електронних карт, для чого Т.М. Лактіонова, опрацювавши базу даних, розробила декілька оригінальних легенд за якими побудовано електронні картосхеми на базі карт ґрунтів України різних масштабів. За її керівництвом було створено електронну версію карти ґрунтів України масштабу 1:1,5 млн, на основі якої науковцями Інституту побудовано більше 20 карт, що ввійшли до Національного атласу України (2007). Т.М. Лактіонова була безпосереднім керівником і виконавцем робіт зі створення лабораторією геоекофізики ґрунтів електронного Атласу карт властивостей ґрунтів України (2007), та багатьох картосхем для наукових публікацій.
 Статистичне опрацювання інформації з бази даних дозволило Т.М. Лактіоновій виявити деякі закономірні зв’язки між фізичними властивостями ґрунту, розробити спосіб оцінювання ступеню агрономічної придатності ґрунту, захищений патентом (2013) так само як і спосіб визначення ґрунтової вологості стійкого в’янення рослин через грансклад (2014).
 Участь у більше десяти міжнародних наукових проектах, виступи з доповідями на міжнародних конференціях, публікації англійською мовою в іноземних журналах і збірниках дозволили не лише здобути досвід, але й отримати визнання у колі вітчизняних і зарубіжних ґрунтознавців.
 З 1998 р. Т.М. Лактіонова успішно виконує обов’язки відповідального секретаря і редактора міжвідомчого тематичного наукового збірника «Агрохімія і ґрунтознавство», який, завдяки її зусиллям, має високий рейтинг у системі наукових установ НААН.
 Упродовж наукової діяльності було опубліковано більше 180 наукових праць, із них 32 – англійською мовою; вона брала участь у написанні 19 монографій, у чотирьох із яких була головним автором.
 Як член словникової комісії Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків Т.М. Лактіонова брала участь у підготовці двох термінологічних словників (1998) і видала власний російсько-український словник з ґрунтознавства (2006). Брала участь у декількох з’їздах ґрунтознавців і агрохіміків як секретар секції ґрунтознавства.
 Розробила структуру і створила контент англомовного сайту лабораторії геоекофізики ґрунтів, та двох сайтів збірника «Агрохімія і ґрунтознавство»: http://agrosoil.yolasite.com/ та нового (в процесі розробки) http://agrochemsoilsci.org

Curriculum vitae / PERSONAL INFORMATION / Резюме


TNL

Tetiana Laktionova /
Лактіонова
Тетяна Миколаївна

 Kharkiv (Ukraine)
 +380954011107
 tnlaktionova@ukr.net
Lab site / Сайт лабораторії
Sex:  Female
Date of birth:  27/04/1951
Nationality:  Ukrainian
POSITION:  Project Manager  

Keywords: Soil structure; Soil physical quality; Database of Ukrainian soil properties; GIS; Digital soil properties mapping; Relations of soil physical properties with environmental soil functions; Soil terminological dictionary.
  

WORK EXPERIENCE

1980–1983, Post-graduated student
National Scientific Center "Institute for Soil Science and Agrochemistry Research n.a. O.N. Sokolovsky", Kharkiv (Ukraine)

1983–1996, Senior Researcher
National Scientific Center "Institute for Soil Science and Agrochemistry Research n.a. O.N. Sokolovsky", Kharkiv (Ukraine)

1996–2008, Head of Soil Physics Laboratory
National Scientific Center "Institute for Soil Science and Agrochemistry Research n.a. O.N. Sokolovsky", Kharkiv (Ukraine)

2008–Present, Senior Researcher
National Scientific Center "Institute for Soil Science and Agrochemistry Research n.a. O.N. Sokolovsky", Kharkiv (Ukraine)


  

PERSONAL SKILLS

Job-related skills
Main directions of scientific activity:
 1) Database of soil properties; information system;
 2) Cartographic and analytic soil quality assessment; pedotransfer modelling
 Supervised over creation of a database of soil properties of Ukraine. The database is used in scientific researches of Soil Geoecophysic laboratory for search of features of soil physical quality spatial distribution.
 The structure and design of a database are stated in two monographies (2010, 2012).
 Ukrainian soil-DB is repeatedly used in the international projects for creation of the international soil profile databases (SOTER, SOVEUR, EU-HYDI).
 i'm an author and an co-author of more than 200 scientific publications (research articles, monographies, directories, techniques, maps, dictionaries and other)
 The list of the basic publications is presented on the website of our Laboratory:   Lab site / Сайт лабораторії

Other skills
 • managing Editor of "Agrochemistry and Soil Science" Collected pappers: http://agrosoil.yolasite.com/ and the new site (in progress) http://agrochemsoilsci.org
 • average knowledge of PC: office applications, user of the Internet (email, search engines)
 •   

  EDUCATION AND TRAINING

  1968–1973, Master of Science in Agronomy
  Kharkiv National Agrarian University n.a. V.V. Dokuchaev, Kharkiv (Ukraine)

  1985, Doctor of Philosophy (Agricultural Sciences) Soil Science
  National Scientific Center "Institute for Soil Science and Agrochemistry Research n.a. O.N. Sokolovsky", Kharkiv (Ukraine)    

  PROJECTS

   1. The SOVEUR project (1997-2000) on Mapping of Soil and Terrain Vulnerability in Central and Eastern Europe (Project: GCP/RER/007/NET).
   2. Subsoil overcompaction of the Central and Eastern European countries (Project of INCO COPERNICUS, 1999-2002).
   3. Modeling Studies of Preferential Flow in Irrigated Soils (Project of INTAS, 2001-2004).
   4. Knowledge Assessment and Sharing on Sustainable Agriculture (Project of INTAS, 2004-2006).
   5. Real-time technology for direct in-situ measurement of soil fertility parameters for spatial databases to support precision agriculture (Project of CRDF, USA, 2004).
   6. Sustainable waste water recycling technologies for irrigated land in NIS and Southern European States (INCO Project, 2005-2010).
   7. The development of a joint database of soil resources of Russia, Ukraine and Belorussia .(2011- 2012).IUkrainian Fond of Fundamental Researches (State Agency on Science, Innovations and Informatization of Ukraine).
   8. European Hydropedological Data Inventory EU-HYDI. (European Commission. Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability, 2013).


    

  Memberships

   Member of the Ukrainian Society of Soil Scientists and Agrochemists
   Member of Editorial board of "Agrochemistry and Soil Science"
   Journal Orcid0000-0002-8681-6224
   Personal Research Gate profile

  Papers & Books / Статті та книги


  TNL

  Publications / Публікації

  Short List of Publications
  Dr. Laktionova, T.M.
    

  Main project related publications:


   1. Medvedev V., Laktionova T. 1999. Soil Geographic Information System "SOVEUR project" (for example Ukraine). In: Genesis, geography and ecology of soil. Proceeding of the Intern. Conf. Lviv. P. 185-187. (Ukr.).
   2. Medvedev V., Laktionova T. 1999.Classification and mapping of the soil degradation. Collection of papers by Ukrainian Members of European Society for Soil Conservation. # 4. P. 8-16.
   3. Medvedev V., Laktionova T. 1999. SOVEUR project for Ukraine. In: Soil degradation status and vulnerability assessment for Central and Eastern Europe: Preliminary results of the SOVEUR project. Proceedings of concluding workshop (Busteni, 26-31 Oktober 1999). P. 91-93.
   4. Medvedev V.V., Laktionova T.M., Breus N.M. 2000. Zoning of territory of Ukraine on SOTER methodology. Agrochemistry and Soil Science. Collected papers. No. 60. Kharkiv: ISSAR. P.10-18 (Ukr.).
   5. Laktionova T.M., Medvedev V.V., Savchenko K.V., Bigun O.M., Nakisko S.G., Sheiko S.M.. Soil properties database of Ukraine (structure & operating procedure).2nd edition. Kharkiv: Apostrof, 2012. 150 p. (Rus.).
   6. Laktionova T. 2012. Principles of the selection of representative profiles from the database "Properties of Soils of Ukraine" for delegation to a single database of soil resources of Russia, Ukraine and Belarus. In:The use of GIS and remote sensing in land use: materials of the All-Ukrainian sciences-practice. Conf. (Nov. 14-16, 2012) Mykolaiv. P. 28-31. (Ukr.).
   7. Laktionova T., Medvedev V., Bigun O., Nakis'ko S., Savchenko К., Sheyko S. 2013. Soil data from Ukraine In: European Hydropedological Inventory (EU-HYDI). European Commission, Joint Research Centre. Luxembourg: Publications Office of the European Union, P. 106-110. DOI:10.2788/593. URL: http://hdl.handle.net/2078.1/135326
   8. Rousseva S., Rozloga Iu., Lungu M., Vintila R., Laktionova T. 2015. Soil databases of Bulgaria, Moldova, Romania and Ukraine, and their participation in the European soil information continuum. Agrochemistry and Soil Science. Collected papers. No.83. Kharkiv: NSC ISSAR. C. 5-16. URL: http://agrosoil.yolasite.com/resources/2015_AiG_83_pp_5-17_En.pdf
   9. Laktionova T., Medvedev V., Bigun O., Savchenko K., Nakis'ko S., Sheiko S. 2015. Ukrainian Soil properties' Database аnd its applications. J. Agricultural Science and Practice. Vol.2, No.3. P.3-8. DOI: 10.15407/agrisp2.03.003 URL: https://agrisp.com/pdf/2015_03_01.pdf  Books / Книги


  Books on our Lab site / Книги на сайте лаборатории


    


  TNL   TNL

  TNL   TNL

  TNL   TNL

  TNL   TNL

  TNL   TNL

  TNL